Personvern

Goman Bakeriene er en del av Coop Industri AS som har ansvaret for drift av Minkake.no. Du kan alltid kontakte oss mellom 07:00 – 15:00 eller på mail ved spørsmål.

Innledning
Coop stiller krav til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med norsk lov, grunnleggende personvernhensyn og interne rutiner. Coop behandler alle personopplysninger som beskrevet i personvernerklæringen og i samsvar med avtalen du har inngått.

Coop bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på de lagrede personopplysningene.

Vi benytter oss av avansert teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer og får tilgang til informasjon. Det er kun utvalgte ansatte som har tilgang til personopplysningene for å utøve dette arbeidet. På www.coop.no finner du Coop Norge SA personvernerklæring den vil gjelde når du bruker Coop medlemskortet for betaling av kaken.

Formål
Formålet med behandlingen av personopplysningene, er å oppfylle den avtalen du har inngått med Coop for levering av bakverk. Coops Personvernerklæring informerer deg om hvilken behandling av personopplysning som blir gjort. Personvernerklæringen omfatter både innsamlingen av personopplysninger og den senere bruken av disse. Du skal til enhver tid ha oversikt over de opplysningene vi lagrer om deg og ha anledning til å reservere deg i henhold til gjeldende lovgivning. Coop skal behandle alle opplysninger på den måten som er beskrevet i personerklæringen, i henhold til avtalen vi inngår med deg. Integritet og ærlighet er grunnpilarer i Coops virksomhet. Vi vil at du skal være tilfreds med den måten vi behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig
Samvirkelagenes fellesorganisasjon Coop Norge SA, har ansvaret og er behandlingsansvarlig for Minkake.no.

Hvilke opplysninger registreres om deg?
a) Registrering av bestilling
Ved bestilling av kake på minkake.no registrerer vi navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og eventuelt bilde. Dette er nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre ønsket bestilling. Registrerte opplysningene anonymiseres etter 1 måned fra oppgitt hentedato.

b) Informasjonskapsler (cookies)
Minkake.no benytter informasjonskapsler i form av Facebook Pixel, som har som hensikt å gi en bedre brukeropplevelse, i form av mer skreddersydde budskap.

Les mer om Facebooks retningslinjer her: https://www.facebook.com/policies/cookies/ og muligheter for å administrere dine innstillinger her: https://www.facebook.com/about/ads

Leverer vi ut opplysningene som er registrert om deg?
Vi leverer ikke ut registrerte opplysninger om deg til andre organisasjoner eller virksomheter uten ditt frivillige, uttrykkelige og informerte samtykke. Vi kan være forpliktet til å levere ut dine personopplysninger, hvis det er hjemlet i lov.

Databehandlere
Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av data-behandlingen. Databehandleren skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Hvem har tilgang til informasjonen om deg?
For å forsikre oss om at opplysningene vi samler inn behandles på en betryggende måte, er det bare kvalifiserte ansatte som har tilgang til dine personopplysninger. Tilgangsrettighetene er tilpasset daglige brukerbehov. Antallet ansatte med tilgang til registret informasjon er begrenset.

Klage
Du kan når som helst klage på behandlingen til Datatilsynet.

Endringer i personvernerklæringen
Coop vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Ved større endringer vil Coop informere om dette.

Oversikt over cookies